370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955
370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955
370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955
370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955
370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955
370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955
370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955
370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955

$900,000

370 Shasta Street B, Sand City, CA, 93955

8
Courtesy of: Patrick Stafford Baird Partnership, Inc.